Dvojka.sk

  • Zväčšiť veľkosť fontu
  • Štandartná veľkosť fontu
  • Zmenšiť veľkosť fontu
Projekty Digitálni štúrovci
Digitálni štúrovci

Digitálni štúrovci 2006

E-mail Vytlačiť

Termín realizácie:
máj - december 2006

Projekt realizovali:
PaedDr. Ľubomíra Deáková, RNDr. Peter Polák

Ciele projektu:
Zriadenie multimediálnej študovne s prístupom na internet pre verejnosť. Zvýšenie počítačovej gramotnosti občanov v lokalite - umožniť prístup k výpočtovej technike osobám starším, zdravotne postihnutým a ostatnej verejnosti. Cieľovými skupinami boli verejnosť – najmä fyzické osoby nad 65 rokov – seniori, zdravotne postihnutí – invalidi a iní.

Implementácia projektu:

Bola dobudovaná učebňa informatiky dokúpením dataprojektora a 2 počítačov.

Uskutočnené školenie v práci s výpočtovou technikou v rozsahu 80 hodín pre seniorov - dôchodcov, členov Klubu dôchodcov a Zväzu invalidov v Senici.

 

Fotogaléria školy

Reklamný panel

Aktuálne odkazy

Zoznam stredných škôl
Vyber si strednú školu
Ako na strednú školu
Informácie o možnostiach štúdia