Dvojka.sk

  • Zväčšiť veľkosť fontu
  • Štandartná veľkosť fontu
  • Zmenšiť veľkosť fontu
Školský klub detí

K 50. výročiu "Dvojky"

E-mail Vytlačiť

nasa-50-skd-06-zmJednou z mnohých akcií, ktoré sa uskutočnili a ešte uskutočnia pri príležitosti 50-teho výročia otvorenia našej Dvojky, bola aj akcia ŠKD "Naša 50–tka". Prvú októbrovú sobotu sme sa spolu s deťmi, rodičmi aj starými rodičmi streli na školskom dvore, aby sme si užili športovania a zábavy.

Čítať viac...
 

Oznamy ŠKD

E-mail Vytlačiť

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD

Školský klub detí pri Základnej škole, Komenského 959 v Senici oznamuje, že výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD je pre zákonného zástupcu žiaka 8 € za jedného žiaka mesačne s účinnosťou VZN od 1. mája 2011. Vzniknutý rozdiel z trvalých príkazov vložte alebo uhraďte na číslo účtu: 9214575003/5600 Dexia banka.

Aktualizované: Utorok, 20. september 2011 19:35
 

Organizácia a režim činnosti školského klubu detí v šk. roku 2013/14

E-mail Vytlačiť

 

Oddelenie Vychovávateľka Miestnosť ŠKD pre triedy
I. Saková Jarmila 1. A 1. A a 3. A
II. Královičová Andrea 1. B 1. B a 3. B
III. Hurbanová Jana 1. C 1. C, 3. C a 4. C
IV. Suchánová Lýdia 2. A 2. A a 4. A
V. Šaraboková Pavlína 2. B 2. B a 4. B
VI. Lopašovská Ivana 2. C 2. C, 4. A a 4. C

Podľa počtu vyučovacích hodín je režim činnosti školského klubu detí po vyučovaní nasledovný:

V prípade 4 vyučovacích hodín
11:40 - 12:15 hygiena, príprava na obed, obed
12:15 - 13:00 relaxačná činnosť
13:00 - 13:45 relaxačná činnosť - pobyt vonku
13:45 - 14:30 záujmová činnosť
14:30 - 14:45 hygiena, olovrant
14:45 - 15:15 príprava na vyučovanie
15:15 - 16:30 individuálna činnosť - hry podľa výberu žiakov, odchod detí zo ŠK
V prípade 5 vyučovacích hodín
12:35 - 13:15 hygiena, príprava na obed, obed, relaxačná činnosť
13:15 - 13:45 relaxačná činnosť, pobyt vonku
13:45 - 14:30 záujmová činnosť
14:30 - 14:45 hygiena, olovrant
14:45 - 15:15 príprava na vyučovanie
15:15 - 16:30 individuálna činnosť - hry podľa výberu žiakov, odchod detí zo ŠK
 V prípade 6 vyučovacích hodín
13:30 - 13:45 hygiena, príprava na obed, obed
13:45 - 14:30 relaxačná činnosť - pobyt vonku
14:30 - 14:45 hygiena, olovrant
14:45 - 15:15 príprava na vyučovanie
15:15 - 16:30 individuálna činnosť - hry podľa výberu žiakov, odchod detí zo ŠK
Aktualizované: Štvrtok, 09. október 2014 08:19
 

Fotogaléria školy

Reklamný panel

Aktuálne odkazy

Zoznam stredných škôl
Vyber si strednú školu
Ako na strednú školu
Informácie o možnostiach štúdia