Dvojka.sk

  • Zväčšiť veľkosť fontu
  • Štandartná veľkosť fontu
  • Zmenšiť veľkosť fontu
Projekty Diagnostika stavu znalostí
Diagnostika stavu znalostí

Diagnostika stavu znalostí

E-mail Vytlačiť

Termín realizácie:
1. 9. 2008 - 31. 8. 2011

Projekt realizujú:
RNDr. Peter Polák, Mgr. Hana Kalamenová

Úplný názov projektu:
Diagnostika stavu znalostí a zručností žiakov v česko–slovenskej prihraničnej oblasti so zameraním na ich rozvoj

Ciele projektu:
Testovanie vedomostí žiakov v predmetoch: matematika, materinský jazyk, cudzí jazyk (angličtina a nemčina) a v prírodovednom základe u českých a slovenských žiakov. Je zameraný na určenie problémov v osvojovaní základných vedomostí a rozvoji základných zručností, na návrh zmien vo vyučovacom procese a na následné uskutočňovanie školení pre učiteľov a tvorbu elektronických kurzov pre učiteľov. Získané výsledky žiakov budú predstavené a porovnávané v rámci konferencií. Výsledky testov žiakov budú v prípade záujmu sprístupnené rodičom.
Hlavným cieľom je intervencia vo vzdelávaní, ktorá sa zameriava na hľadanie príčin vedomostného deficitu žiakov. Je dôležité vytvárať nové prístupy k rozvoju základných vedomostí a zručností žiakov a študentov. Zároveň je cieľom projektu zvyšovanie úrovne kvality vzdelávacieho potenciálu učiteľov, nadviazanie kontaktov a úzkej spolupráce medzi školami a tiež vybudovanie systému, ktorý škole umožní hodnotiť a porovnávať výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu s inými školami a hlavne využívanie výsledkov na vlastné účely – zisťovanie možností, ale aj slabín vo vyučovaní.  

Implementácia projektu:

Organizátorom projektu je MEC, o. p. s. – Metodicko-evaluačné centrum pri Ostravskej univerzite v Ostrave, ktoré vykonáva tvorbu a technické spracovanie testov, tvorbu a priebeh kurzov pre správcov sietí a učiteľov.

V projekte pracuje 30 škôl v Českej republike a 30 škôl na Slovensku. Testovanie bude zahŕňať skúšobné testovanie, ďalej „ostré“ vstupné testovanie a výstupné testovanie – po 2 rokoch.

Podrobné informácie o projekte a jeho priebehu sú dostupné tu.

 

Diagnostika stavu znalostí - úvodné testy

E-mail Vytlačiť

Vo štvrtok 1. októbra a v piatok 2. októbra absolvovali žiaci 8. A triedy úvodné testy v rámci projektu "Diagnostika stavu znalostí a zručností žiakov v česko–slovenskej prihraničnej oblasti so zameraním na ich rozvoj".

Čítať viac...
 

Diagnostika stavu znalostí - vyhodnotenie úvodných testov

E-mail Vytlačiť

Prinášame vyhodnotenie testov, ktoré absolvovali žiaci tried 4.A, 6.A a 8.A v októbri 2009. Na zobrazenie výsledkov použite prihlasovacie meno a heslo totožné s tým, ktoré používate na prístup do Internetovej žiackej knižky (IŽK).

Čítať viac...
 

Diagnostika stavu znalostí - záverečné testy

E-mail Vytlačiť

Tento mesiac absolvovali žiaci tried 5.A, 5.B, 7.A a 9.A záverečné testy v rámci projektu "Diagnostika stavu znalostí a zručností žiakov v česko–slovenskej prihraničnej oblasti so zameraním na ich rozvoj".

Čítať viac...
 

Fotogaléria školy

Reklamný panel

Aktuálne odkazy

Zoznam stredných škôl
Vyber si strednú školu
Ako na strednú školu
Informácie o možnostiach štúdia

Viete, že môžete vybraný obsah našich stránok odoberať pomocou RSS kanálov? Takto možno odoberať napríklad našu úvodnú stránku, oznamy tried, články školskej jedálne... Na stránke sa nachádza v pravom dolnom rohu ikona s názvom RSS. Stačí na ňu kliknúť a nastaviť možnosť odoberania. U niektorých prehliadačov však treba najprv nainštalovať príslušné rozšírenie. Na inštaláciu rozšírenia pre odber RSS v Google Chrome treba postupovať nasledovne: voľba Nástroje> Rozšírenia > Viac rozšírení> Rozšírenia >od spoločnosti Google>Rozšírenie odber RSS.