Dvojka.sk

  • Zväčšiť veľkosť fontu
  • Štandartná veľkosť fontu
  • Zmenšiť veľkosť fontu
Projekty Digitálni štúrovci
Digitálni štúrovci

Digitálni štúrovci 2006

E-mail Vytlačiť

Termín realizácie:
máj - december 2006

Projekt realizovali:
PaedDr. Ľubomíra Deáková, RNDr. Peter Polák

Ciele projektu:
Zriadenie multimediálnej študovne s prístupom na internet pre verejnosť. Zvýšenie počítačovej gramotnosti občanov v lokalite - umožniť prístup k výpočtovej technike osobám starším, zdravotne postihnutým a ostatnej verejnosti. Cieľovými skupinami boli verejnosť – najmä fyzické osoby nad 65 rokov – seniori, zdravotne postihnutí – invalidi a iní.

Implementácia projektu:

Bola dobudovaná učebňa informatiky dokúpením dataprojektora a 2 počítačov.

Uskutočnené školenie v práci s výpočtovou technikou v rozsahu 80 hodín pre seniorov - dôchodcov, členov Klubu dôchodcov a Zväzu invalidov v Senici.

 

Fotogaléria školy

Reklamný panel

Aktuálne odkazy

Zoznam stredných škôl
Vyber si strednú školu
Ako na strednú školu
Informácie o možnostiach štúdia

Viete, že môžete vybraný obsah našich stránok odoberať pomocou RSS kanálov? Takto možno odoberať napríklad našu úvodnú stránku, oznamy tried, články školskej jedálne... Na stránke sa nachádza v pravom dolnom rohu ikona s názvom RSS. Stačí na ňu kliknúť a nastaviť možnosť odoberania. U niektorých prehliadačov však treba najprv nainštalovať príslušné rozšírenie. Na inštaláciu rozšírenia pre odber RSS v Google Chrome treba postupovať nasledovne: voľba Nástroje> Rozšírenia > Viac rozšírení> Rozšírenia >od spoločnosti Google>Rozšírenie odber RSS.